Sapporo Ramen bar

Gode byer skapes av gode bygg og helhetlige byrom

Vulkan er betegnelsen på det tidligere industriområdet på Akerselvas vestre bredd, nord for Møllerveien, transformert og vitalisert i perioden fra 2004 til 2014 av Aspelin Ramm og Anthon B Nilsen etter en helhetsplan fra LPO arkitekter.

Området er en fusjon av kultur og kreativt næringsliv med skoler, hoteller, Oslos første mathall, serveringssteder, boliger, kontorer og butikker, samt lokaler for konserter, dans og idrett. Det er mangfoldet av mennesker og aktiviteter som gjør Vulkan spennende. Studenter, miljøforkjempere, kulturarbeidere og matelskere er alle med på å sette sitt preg på Vulkan.

Vulkan er et fullskala eksempel på bærekraftig byutvikling, basert på deling av arealer og ressurser som energi i et tett og multifunksjonelt område.

Vulkan er tildelt Betongelementprisen i 2012 for Vulkan Søndre Kvartal, Cityprisen i 2012, Narud Stokke Wiigs jubileumspris i 2011, Oslo Venstres miljøpris i 2010 for Bellonahuset. Mathallen er dekorert med Olavsrosa (Stiftelsen Norsk Kulturarv) og ble i 2013 kåret til Årets Handelsbedrift. Oslo Kommune ble tildelt Statens Bymiljøpris for blant annet Vulkan-området i 2012.

Vulkan Eiendom er (siden 2009) en del av Aspelin Ramm-konsernet, og eier gjennom datterselskaper Dansens Hus, Mathallen, Bellonahuset, Scenebygget (Vulkan Arena) samt næringsarealer inkludert hoteller i Søndre og Nordre kvartal . «Gamle Broverksted» eies av Anthon B Nielsen.

Mathallen Oslo, Maridalsveien 17, 0175 Oslo

912 40 025