Holmestrand

Holmestrand

Travel to Holmestrand and experience the cozy wharf life, the sight of the trees in green splendor that climb along the black rock wall towards Holmestrand center, which was the architectural style of the 1700s. Go shopping in the city "To Levels", or just enjoy yourself at the town's two scenic beaches.

Even better than its reputation
Holmestrand has quite unfairly been perceived as a "town you pass by." Many people associate the city of waiting in endless queues, traffic congestion, and tunnel trouble. Earlier the heavy traffic on the E18 went right through Holmestrand’s narrow downtown streets. In 2001, the E18 moved inland, which led to Holmestrand regaining much of its former idyllic feel. It is amazing to think that the otherwise peaceful city was plagued by massive traffic problems before. We hope with this article to correct some of the false and negative impressions many have of this town with the dream location in Oslofjord.

Scenic recreational and leisure areas
Holmestrand is known as the town under the mountain. The cliff, Veggfjellet, behind the center gives Holmestrand a characteristic profile and creates contrast between the coast and inland. Holmestrand as a municipality is much more than the 11 km narrow coastal strip at Holmestrandfjord. From the bay, Holmestrand creeps up the mountain and extends inland. Here on top of the "mountains" are trade centers, large living spaces, and farmland.
The municipality's varied topography and geographical coverage is a good starting point for rich and varied outdoor activities. On the plateau of the center are very beautiful viewpoints with beautiful views of the bay and the scenic islands Kommersøya and Bjerkøya. The plateau behind the town also offers opportunities for great countryside experiences with a large network of trails that wind through forests and deep valleys. Some nice lakes are also along the trails.

But there is sun and sea which are natural summer attractions in the coastal town of Holmestrand. 1000 places for small boats and a premiere guest marina in the city center, clean water, and nice swimming spots are within walking distance just north and south of the city center. As so often when it comes to coastal cities, the brewery and the port area serve as the city's major tourist attraction. Here you can eat freshly cooked prawns on the wharf. Enjoy refreshments or a meal on the terrace while watching the crowded wharf and boating in the harbor. You can get up close and personal with the maritime environment and boat traffic. Leisure boats, fishermen, and merchant vessels lie side by side along the quays. Although it is nice and cozy in the harbor, it can be even better. The municipality has made a development plan for the port area and it is now gearing up for a NOK 100 million project which will result in even more magnificent facilities for city residents and tourists.

The islands in Homestrandfjord are well adapted for boaters with excellent swimming and recreation areas on the islands. Swim life is combined with plants and fossil studies in the nature reserves. The coastal trail through Holmestrand Municipality is part of the coastal path from Hurum in Buskerud to Borre in Vestfold.

Highway 319 winds and meanders along the coastal stretch of Sande and Svelvik. Sometimes down by the water, other times up on high hills and through valleys. The valley you see in the image extends from the highway down to the fjord at Sandvika in Sande.

Open your senses for our beautiful adventure in Vestfold’s two northernmost municipalities. Next time you are going to or from Vestfold, we recommend that you travel via Sande and Svelvik. Read why.
 


Holmestrand

Reis til Holmestrand og opplev det koselige bryggelivet, synet av løvtrær i grønn prakt som klatrer langs den sorte fjellveggen ned mot Holmestrand sentrum, aristokratiets byggestil fra 1700-tallet, shopping i byens «to etasjer», eller bare rekreasjon på byens to naturskjønne badeplasser. 


Mye bedre enn sitt rykte
Ganske urettferdig har Holmestrand blitt oppfattet som en «by man passerer eller kjører igjennom». Mange forbinder jo byen med venting i endeløse køer, trafikkaos og tunneltrøbbel. Tidligere dundret tungtrafikk på E18 som gikk tvers gjennom Holmestrand smale sentrumsgater. I 2001 ble E18 flyttet innover i landet, noe som førte til at Holmestrand fikk tilbake mye av sitt tidligere idylliske preg. Det er utrolig å tenke på at den ellers så fredelige byen ble forpestet av all biltrafikk tidligere. Vi håper med denne artikkelen å rette opp noe av det feilaktige og negative inntrykket mange har av denne byen med drømmebeliggenhet ved Oslofjorden.

Naturskjønne rekreasjons- og friluftsområder
Holmestrand er kjent som byen under fjellet. Fjellveggen bak bysentrum gir Holmestrand en karakteristisk profil og skaper kontraster mellom kyst og innland. Holmestrand som kommune er jo mye mer enn den 11 km smale kyststripen ved Holmestrandsfjorden. Fra fjorden kryper Holmestrand opp på fjellet og strekker seg innover i landet. Her oppå «fjellet» finnes handelssentra, store boarealer og jordbruksområder. 

Kommunens varierte topografi og geografiske utstrekning er et godt utgangspunkt for et rikt og variert friluftsliv. På platået over sentrum finnes svært flotte utsiktspunkter med flott skue utover fjorden og de naturskjønne øyene Kommersøya og Bjerkøya. Platået bak byen gir også muligheter for flotte markaopplevelser med et stort løypenett som snirkler seg gjennom skog og dype daler. Noen flotte innsjøer får du også med på turen. 

Men det er sol og sjø som er naturgitte sommerattraksjoner i kystbyen Holmestrand. 1000 småbåtplasser og premiert gjestehavn i byens sentrum, rent vann og trivelige badeplasser i gåavstand like nord og syd for sentrum. Som så ofte når det gjelder kystbyer er det brygge- og havneområdet som fungerer som byens store trekkplaster, så også med Holmestrand. Her kan du spise nykokte reker på bryggekanten. Hygge deg med forfriskninger eller spise et måltid på uterestaurant mens du ser på det yrende folke- og båtlivet i havna. Her kommer du tett innpå det maritime miljøet og båttrafikken. Fritidsbåter, yrkesfiskere og handelsfartøyer ligger side om side langs kaiene. Selv om det er fint og koselig i havnen, så skal det bli enda bedre. Kommunen har laget en utviklingsplan for havneområdet og det skal nå rustes opp for 100 millioner kroner som skal resultere i enda flottere fasiliteter for byens innbyggere og turister.

Øyene i Holmestrandsfjorden er godt tilrettelagt for båtfolket med ypperlige badeplasser og rekreasjonsområder på øyene. Badeliv kombineres med plante- og fossilstudier i naturreservatene. Kyststien gjennom Holmestrand kommune er en del av kyststien fra Hurum i Buskerud til Borre i Vestfold


Riksvei 319 slynger og bukter seg langs kyststrekningen av Sande og Svelvik. Noen ganger helt ned ved vannet, andre ganger opp på høye koller og gjennom dype daler. Dalen du ser på bildet strekker seg fra Riksveien og ned til fjorden ved Sandvika i Sande.

Åpne sansene for vårens vakre eventyr i Vestfolds to nordligste kommuner. Neste gang du skal til eller fra Vestfold anbefaler vi at du reiser via Sande og Svelvik. Les hvorfor.